Welcome to mindspring academy

School of Strengths-based
Life & Leadership Transformation 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน 

พบกับโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำและธุรกิจจากจุดแข็ง ทางลัดสู่การใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ
ที่จะช่วยร่นระยะเวลา เพิ่มโอกาสให้คุณก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตนเอง
มีความสุขในการทำงานและประสบความสำเร็จในทุกด้าน
ลื่นไหล มีสมดุล ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้มากกว่าเดิม


Online Self-coaching Program

เรียนรู้ด้วยตัวเองทางออนไลน์ แบบ Step-by-step

Write your awesome label here.

CliftonStrengths All34 Assessment​

แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ตัวเต็มแสดงพรสวรรค์ 34 ตัว อ่านผลเอง​
Write your awesome label here.

Unlocking Strengths for Success


ชัดเจนกับทิศทางชีวิต เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายนอกและภายใน สะท้อนตัวตนและความต้องการที่แท้จริงที่คุณไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน
(รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)
Write your awesome label here.

Mind SPRING™
3 Months: Strengths-based Personal Development Program


ชัดเจนกับทิศทางชีวิต เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายนอกและภายใน สะท้อนตัวตนและความต้องการที่แท้จริงที่คุณไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน

In-class Program

ชวนมาแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีผ่านการเรียนรู้แบบเวิร์คช้อปกลุ่มเล็กไม่เกิน 15 ท่าน ต่อคลาส 
Write your awesome label here.

Design Your Life & Career with CliftonStrengths
(1 วัน)


ออกแบบชีวิตและสายอาชีพด้วยจุดแข็ง ชัดเจนกับทิศทางชีวิต เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายนอกและภายใน สะท้อนตัวตนและความต้องการที่แท้จริงที่คุณไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน (รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)
Write your awesome label here.

Creating Your Professional Personal Branding with CliftonStrengths (1 วัน)

ออกแบบตัวตน
แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย
(รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)
Write your awesome label here.

Strengths-based Leadership in Action
(2 วัน)

พัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารทีมด้วยจุดแข็ง พร้อมแผนการพัฒนาตนเองส่วนบุคคล (IDP)
(รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)
Write your awesome label here.

Strengths-based Leadership Communication for Introvert Leaders (2 วัน)

พัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสารสำหรับผู้นำ Introverts​
(รวมรหัสแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder All34 มูลค่า 2,125 บาทแล้ว)

Online Workshop Series Program

เวิร์คช้อปออนไลน์ พัฒนาตนเองแบบองค์รวมด้วยจุดแข็งแบบ Step-by-step
ทาง Zoom (3 ชม.) Module ละ 6,900 บาท

Write your awesome label here.

Module 1: 
Discover Your True-self

ค้นหาตัวตนธรรมชาติที่แท้จริง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอดด้วยแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอง
Write your awesome label here.

Module 2
Strengths-based Life Design

ชัดเจนกับทิศทางชีวิต เรียนรู้ทักษะการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับโลกภายนอกและภายใน สะท้อนตัวตนและความต้องการที่แท้จริงที่คุณไม่เคยคุยกับตัวเองมาก่อน
Write your awesome label here.

Module 3:
Relationship Mastery

มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้าง จากภายในสู่ภายนอก พัฒนาการใช้ภาษาเชิงบวกทั้ง Self Talk และการสื่อสาสารกับคนรอบข้าง  รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดหายไป เข้าใจวิธีการเติมเต็มและดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะสมเฉพาะตัวของคุณ
Write your awesome label here.

Module 4 : 
Inner Growth Mastery

มุ่งเน้นการพัฒนาโลกภายในของตัวเอง เช่น กรอบความคิดที่บูดเบี้ยว อคติ ความไม่จริง ความคิดแบบเหมารวม ความเชื่อที่ผิดๆ ความกลัว ที่ฉุดรั้งตัวคุณไว้ ให้มีความสอดคล้องทั้งโลกภายนอก (Conscious Mind) และโลกภายใน (Sub-conscious Mind)
Write your awesome label here.

Module 5 : 
New Way of Thinking & Doing

เติมอาหารสมอง ด้วยกรอบความคิดใหม่ เครื่องมือใหม่ สร้างทางเลือกใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างเข้าใจวิธีการบริหารสมดุลชีวิต มีกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ที่จะนำพาตัวเองไปสู่การประสบความสำเร็จ มีความสุข และสมดุลอย่างสอดคล้อง รู้วิธีการตัดสินใจและ Validate ความคิดและทางเลือกได้อย่างมั่นใจ
Write your awesome label here.

Module 6:
How to Get The Goal Done

เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการชีวิตด้วยหลักผ่อนแรงและลงมือทำเข้าใจวิธีการส่งต่อพลังงานให้มี efficiency & happiness flow ช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเบาสบายขึ้นและเหนื่อยน้อยลง สามารถออกจาก comfort zone ได้อย่างง่ายดาย

Bundle 6 Modules

We will help you unlock your hidden inner potential from the inside out.

3 Months Personalized
Coaching & Consulting Program

อนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด
Write your awesome label here.

Mind SPRING™
3 Months: Strengths-based Personal Development Program

Transform To Be A Better Version of Yourself

 • โปรแกรมพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงค้นหาตัวตนธรรมชาติที่แท้จริง ปลดล็อคจุดแข็งและจุดบอด ต่อยอดศักยภาพเพื่อความสำเร็จ พร้อมแนวทางการพัฒนาตนเอ
 • แปลงจุดแข็งให้เป็นจุดขาย หา Identity ของตัวเองและนำไปต่อยอดทำ Strengths-based Personal Branding ได้
 • เรียนรู้ทักษะที่ต้องเพิ่ม พฤติกรรมที่ต้องลด
 • เรียนรู้วิธีการ Leverage จุดแข็งตัวเองกับผู้อื่น เพื่อการออกจาก comfort zone ได้อย่างลื่นไหล
 • จับมือฝึกใช้จุดแข็ง จัดการจุดอ่อน จุดบอด ในชีวิต

Biz SPRING™
3 Months: Private Expert Business
Consulting Program

Master Your Self & Your Expert Business with Freedom

โปรแกรมที่ปรึกษาธุรกิจผสานการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็งสำหรับเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ โค้ช ที่ปรึกษาที่ต้องการ Transform ธุรกิจ สร้างความแตกต่างด้วยจุดแข็งที่โดดเด่นผสานการใช้ Digital Marketing และ Leverage ทีมจุดแข็งอย่างเป็นระบบ เพื่อการสเกลธุรกิจให้ก้าวกระโดดอย่างมีกลยุทธ์ใน 3 เดือน

our unique strengths-based inside out approach

SPRING Model
6 Steps of Personal Transformation Roadmap

เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ประสบความสำเร็จ มีความสุข สมดุลอย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนา SPRING™ 6 Steps of Life Leveraging Roadmap เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดด้วยหลักการผ่อนแรง

โปรแกรมออกแบบมาเน้นการได้ผลลัพธ์ (Result Oriented Program) ผ่านการจับมือทำและการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในชีวิตให้สอดคล้องกัน เราใช้กระบวนการที่แตกต่างและยั่งยืนกว่าการโค้ชทั่วไปด้วยการผสานการโค้ชด้วย 3 ศาสตร์ที่มุ่งเน้นการทำงานกับโลกภายในเพื่อการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกผ่านการเข้าใจตัวตนด้วยจุดแข็งและการทำงานของสมองอันได้แก่


Enneagram

NLP
(Neuro Linguistic Program)


Reconnect to what really matters. 
Keep the focus on what you can control. 

CLIFTON STRENGTHS ASSESSMENT

โปรแกรมออกแบบมามุ่งเน้นการพัฒนาตนเองจากจุดแข็งโดยการใช้แบบทดสอบจุดแข็ง Gallup Clifton StrengthsFinder เป็นเครื่องมือหลักในการรู้จักตนเองและผู้อื่น

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีคนทำมาแล้วทั่วโลกกว่า 25 ล้านคน เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุดเครื่องมือ พัฒนาศักยภาพจาก “พรสวรรค์” สู่ “จุดแข็ง” เพื่อความเป็นเลิศ 
Write your awesome label here.

Why we do

จากประสบการณ์การจัดอบรมด้านการพัฒนาจุดแข็งและการโค้ชให้กับผู้บริหารและทีมงานกว่า 1,000 คน พบว่ามีเพียงแค่ 10-20% ของผู้เรียนสามารถนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างมีนัยะสำคัญเนื่องจาก
 • ไปต่อไม่เป็น ไม่รู้วิธีนำไปลงมือใช้และทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

 • มุ่งใช้จุดแข็งมากเกินไปจนกลายเป็นจุดบอด
 • ไม่มีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยแนะนำ

การรู้จักจุดแข็งของตัวเองเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองแต่แค่รู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่อง 


เราเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน roadmap การพัฒนาตนเองจึงจำเป็นต้องมีความแตกต่างกัน การ
มีโค้ชหรือที่ปรึกษาคอยช่วยสะท้อนและให้คำแนะนำ และวาง coaching & learning journey อย่างถูกทิศถูกทางตลอดการพัฒนาตนเองจึงจะช่วยร่นระยะเวลาได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนได้ จึงเป็นที่มาของโปรแกรมการพัฒนาตนเองของเรา
เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา
Program Director & Founder

What makes our program unique and get greater result

เราเชื่อว่าการรู้จักจุดแข็งอย่างเดียวไม่พอ หัวใจสำคัญของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองคือการรู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน ผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆ 

การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จะต้องเข้าใจวิธีการนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อและวิธีการจัดการจุดบอด(การใช้จุดแข็งที่มากเกินไป)ของตัวเอง สามารถนำจุดแข็งแต่ละตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตั้งใจและลงมือฝึกอย่างต่อเนื่อง

เราจึงออกแบบโปรแกรมพัฒนาตนเองที่แตกต่าง จุดเด่นของโปรแกรมคือการมุ่งเน้นการใช้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจุดแข็งเพื่อต่อยอดศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบ Inside-out ใน 9 สัปดาห์ ออกแบบการเรียนรู้ด้วยหลัก Strengths-based และ Neuro-Science ที่เน้นการทำงานกับโลกภายในอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน

Personalized Strengths-based Inside-out Coaching & Mentoring Approach

มุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งและนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดกับทักษะอื่นๆในชีวิต โดยเนื้อหาการพัฒนาตนเองจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลขึ้นกับจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคล

Focus on Changes Through Strengths Development And New Habit Transformations

มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดและพฤติกรรมใหม่ โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

Step-by-step Small Achievement Approach With Reinforcement Roadmap

เน้นการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ด้วยการเรียนรู้ง่ายๆ อย่างต่อเนื่องทุกวันผ่าน application มือถือตลอดระยะเวลาเข้าโปรแกรม 

ประโยชน์จากการเข้าโปรแกรมพัฒนาตนเองกับเรา

Let's spring clean your mind, unlock what holding you back,
become the better version of yourself, and be happier at work. 

Greater Self-awareness

รู้จักตัวเองในมิติที่ลึกขึ้น ทั้งจุดแข็งจุดบอดจุดอ่อน แพทเทิร์นความคิด พฤติกรรมต่างๆ และความต้องการภายใน

Maximize Potential

ปลดล็อคศักภาพสามารถนำจุดแข็งมาต่อยอดแปลงเป็นจุดขาย สเกลความสำเร็จและความสุขได้ลื่นไหลขึ้น

Better Relationship

เชื่อมโยงกับตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของคนมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ลดความขัดแย้งทั้งกับตัวเองและผู้อื่น

Communicate Better

สามารถสื่อสารได้ดีขึ้นทั้งกับตัวเองและผู้อื่น เข้าใจความต้องการและคุณค่าที่ตนเองยึดถือ มีขอบเขตที่ดี 

Better Decision

เมื่อคุณรู้จักตัวเองดีขึ้นและมีเป้าหมายชีวิต คุณจะตัดสินใจและเลือกสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับตัวเองได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพมากขึ้น

Have Clear  And Achieve Goals

ชัดเจนกับทิศทางใหญ่ของชีวิต มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับพรสวรรค์ จุดแข็งและความต้องการภายใน

Become Happier Both at Work & At Home

มีชีวิตที่สอดคล้อง ลื่นไหลขึ้น มีความสุขในการทำงาน เห็นคุณค่าในตัวเองและสุขจากภายในตัวเองมากขึ้น

Prevent & Reduce Burnout 

เข้าใจจุดบอด ความคิดและพฤติกรรมฉุดรั้งของตัวเองที่ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟ เพื่อให้รู้เท่าทัน และวิธีบริหารจัดการจนเองและตัวช่วยที่เหมาะสม

Turn Learning To Action

มีที่ปรึกษา กระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นการลงมือทำและเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงที่ยั่งยืน

Step-by-step transformation journey to unlock potential,  develop strengths & manage blind spot

เราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการ re-connect กับตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริง การพัฒนาตนเองจึงไม่จบแค่เรียนในคอร์ส แต่ให้เกิดการลงมือทำและนำสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ผสานการเรียนรู้ทั้ง training, self-work, coaching, mentoring, และ reinforcement program
Write your awesome label here.

แบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder

ทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบจุดแข็งก่อนเริ่มโปรแกรม

Online Workshop

เรียนสดแบบกลุ่มทาง zoom (3 ชม.) เพื่อทำความรู้จักจุดแข็งจุดบอดจุดอ่อนของตัวเองและรับคำแนะนำในการพัฒนาตนเองจากโค้ชจุดแข็ง

Personalized Bite-size Online Learning & Post Learning Reinforcement Program

เรียนรู้การนำจุดแข็งที่ได้ค้นพบมาพัฒนาต่อผสานกับทักษะชีวิตอื่นๆในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ โดยแต่ละท่านจะมี coaching journey รายบุคคลตามลักษณะจุดแข็งและจุดบอดที่ต้องพัฒนา

1-on-1 Or Group Coaching & Mentoring (Optional)

สำหรับบางท่านที่มีความท้าทายที่ซับซ้อน หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ต้องการให้โค้ชช่วยสะท้อนปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่มองไม่ออกให้ สามารถรับการโค้ชส่วนบุคคลได้โดยมีแพคเกจแบบ 1,3,6 ครั้ง (ครั้งละ 1.5-2 ชม.)
Download the app (coming soon)

Re-connect With Yourself. Learn & Transform, Anywhere, Anytime.

เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัว (ไม่ใช่เฟสบุคกลุ่ม) สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกรับการโค้ชหรือปรึกษาแบบส่วนตัวเพิ่มเติมผ่านวิดีโอคอลได้

เราเชื่อว่าการมาเจอกันคราวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ขอให้สนุกกับการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน
Write your awesome label here.

Frequently asked questions

โปรแกรมการพัฒนาตนเองของ MindSpring เหมาะกับคุณหากคุณ

 • กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่ถูกจริตและวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณ ที่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก
 • กำลังไม่มีความสุขในการทำงาน เบื่องาน หมดไฟ
 • ต้องการมีความสุขในการทำงาน มีสมดุลในชีวิตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกัน
 • ต้องการเข้าใจตัวเอง รู้จุดแข็งต่อยอดศักยภาพให้เต็มที่ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและอย่างไร
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกมิติ
 • คิดว่ารู้จักจุดแข็งและพรสวรรค์ของตัวเองพอสมควร แต่ไม่รู้วิธีนำจุดแข็งไปพัฒนาต่อยอดให้เต็มศักยภาพ
 • เคยลองมาหลายวิธี อ่านหนังสือมาหลายร้อยเล่มก็ยังปลดล็อคศักยภาพตัวเองไม่ได้ ต้องการวิธีที่แตกต่างและได้ผลเหนื่อยกับการพยายามพัฒนาจุดอ่อนของตัวเอง แต่ยังไม่ไปไหน
 • เคยทำแบบทดสอบจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder มาแล้ว เห็นจุดแข็งตัวเองแล้วแต่ พัฒนาต่อไม่เป็น
 • พร้อมและอยากออกจาก Comfort Zone พยายามมาหลายครั้งแต่ยังออกไม่ได้ซักที
 • ให้คุณค่าและเชื่อในการมีสมดุลชีวิตและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอก
 • เข้าใจว่าการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองต้องใช้เวลา และต้องอาศัยความตั้งใจสูงไม่ต้องการเสียเวลาชีวิตไปกว่านี้แล้ว พร้อมและสมัครใจที่จะเปลี่ยนตัวเองและยกระดับชีวิตในช่วง 9 สัปดาห์ต่อจากนี้อย่างจริงจัง

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับใคร?

 • ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีเลิศ ไม่มีที่ติ หลงตัวเอง คิดว่าทุกอย่างแล้วและเป็นน้ำเต็มแก้ว
 • ผู้ที่ไม่พร้อมและไม่สมัครใจรับรู้และจัดการจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเอง ชินกับพฤติกรรม ความคิด และมองเห็นความไมีปกติเป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถพัฒนาได้
 • ผู้ที่ไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และไม่ได้สมัครใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาให้ First Priority กับตัวเองได้ในช่วง 3 เดือนหากมีข้อใดข้อหนึ่งจากด้านบนนี้แสดงว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าโปรแกรม

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม มีลักษณะอย่างไร?

1. Self Assessment | ผู้รับการโค้ชทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา CliftonStrengths >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม วิเคราะห์บุคลิกภาพ ค้นหาตัวตน และพฤติกรรมบ่อนทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัว (Self-Sabotage)  

2. Online Workshop | เข้าเวิร์คช้อปแบบกลุ่มทาง zoom 3 ชม. เพื่อเรียนรู้การอ่านแบบทดสอบจุดแข็งและรู้จักจุดแข็งตัวเอง

3. Personalized Coaching Journey | อจ. แป้มวาง Coaching Journey ให้ส่วนบุคคลหลังจากเห็นผลแบบทดสอบและเข้้า Online Workshop แล้ว

4. Reinforcement Program | เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดการเข้าโปรแกรมการ จะมีการ Check In และอัพเดทความคืบหน้า และมี Self-Work, Online Video ให้ดูระหว่าง Session ตลอดระยะเวลา 9 สัปดาห์
----------------
5. (Optional) One on One Coaching & Mentoring | ดำเนินการโค้ชตาม Journey และตารางเวลาที่ตกลง ทางโปรแกรม Zoom

ทั้งนี้โปรแกรม ไม่มีรายงานสรุปความคืบหน้าเป็นทางการ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องขอย้ำว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee จะต้องมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช (High Commitment) ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา ทำการบ้านและการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง
Write your awesome label here.

Meet Your Personal Development Coach & Mentor

เณริศา อิศรางกูร อยุธยา (แป้ม)
Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:
Connectedness l Strategic | Futuristic | Relator | Responsibility

INFP-A
Enneagram Type 7 

โค้ชจุดแข็ง ที่ปรึกษาธุรกิจ นักกลยุทธ์ โค้ชผู้บริหาร  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและดึงศักยภาพผู้บริหาร เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ค้นหาตัวตน ตั้งเป้าหมาย ออกจาก Comfort Zone และ Transform ตนเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก สู่ชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีสมดุลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมีเป้าหมายในทุกมิติ ด้วยการ Re-connect กับตัวเองด้วยจุดแข็ง ให้ได้เรียน – ได้ทำงาน – ได้ใช้ชีวิต ในแบบที่เราถนัดและต้องการ

Let's spring up your work & life with strengths, happiness and purpose.

Created with